asya elektrik

Asya Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., arz güvenliği sağlayan elektrik enerjisi üretim portföyü, uzun dönemli ikili anlaşmalarla diğer üretici firmalardan ve spot elektrik piyasasından tedarik ettiği elektrik enerjisini avantajlı tarifelerle sanayi kuruluşlarının ve ticarethanelerin hizmetine sunmaktadır.

Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, toptan satılması, ithalatı, ihracatı, serbest tüketicilere satışı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişi toptan satış şirketi olarak tanımlanmıştır.

Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestîsine sahip gerçek veya tüzel kişilere serbest tüketici denir.

Bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketimleri Serbest Tüketici limitini (2011 yılı için 30.000 kWh // Aylık 850 TL.) geçen tüketiciler,

İletim sistemine doğrudan bağlı olan tüketiciler,

İçinde bulunulan yılda gerçekleşen toplam elektrik enerjisi tüketimleri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler,
Bir önceki takvim yılındaki tüketimi serbest tüketici limitini geçmeyen ancak, içinde bulunulan yılda serbest tüketici limitini geçeceğini ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye taahhüt eden ve bağlantı anlaşması veya abonelik sözleşmesindeki bağlantı gücü veya sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler,

ASYA Elektrik ile serbest tüketici arasında sözleşme imzalanması


Müşterinin tüketim verilerinin alınması ve en avantajlı teklifin sunulması,

Asya Elektrik'in teklifi sonrasında karşılıklı olarak sözleşmenin imzalanması,

Yıldızevler Mahallesi 738. Sokak No. 2/B Çankaya Ankara / TURKEY